top_01

Privatkund

Våra ambitiösa och kunniga seniorer kan hjälpa dig med det mesta i hemmiljö.

Vi tar hand om trädgården, snickrar, målar, passar barn, städar, putsar fönster, social service eller varför inte hjälpa dig som är äldre med det du inte klarar själv därhemma, vad det än är.

Många äldre lever i ofrivillig ensamhet och uppskattar besök från oss för en promenad eller en glad middag. Våra seniorer vet hur det är att vara äldre och kan med kompetens och tålamod arbeta för att ensamma äldre kan få en mer glädjefylld och social vardag. Det bästa av allt är att det är samma person som kommer varje gång. Tjänsten har rut-avdrag.

Med ROT- och RUT-avdraget betalar du bara 70% respektive 50% av timkostnaden på de uppgifter som går under avdragen. (skatteverket.se)

Med RUT-avdrag betalar du halva priset för tjänster som till exempel trädgårdshjälp, städning, barnpassning, personlig omsorg, ledsagning, it-hjälp i hemmet med mera. F rom 190701 får alla personer göra avdrag med 50 000 kronor per år. (förutsatt att du betalar motsvarande skatt i Sverige)

ROT-tjänster är våra hantverksuppdrag. Äger du din bostad har du rätt att göra ROT-avdrag upp till 50 000 kronor per år. ROT-avdraget är 30 procent på timpriset.

SeniorResursen ansöker om skatteavdraget och drar av det direkt på din faktura om du köper en tjänst som ger rätt till RUT- eller ROT-avdrag och du uppfyller Skatteverkets krav. Uppgifterna förtrycks sedan i din deklaration. När du godkänner dina uppgifter i din deklaration intygar du att alla villkor för rut- eller rotavdrag är uppfyllda. Ofta kan det finnas omständigheter som vi som leverantör inte känner till.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Dataskyddsförordningen GDPR, Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som kund, så som personnummer, adress, mailadress, fastighetsbeteckning eller lägenhetsnummer och Bostadsrättsförening. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera dig för köpta tjänster samt söka rut-och rotavdrag hos Skatteverket.

Vi får dina uppgifter från dig. Genom att du undertecknar och godkänner vår seniors tidrapport efter slutfört arbete ger du ditt samtycke till att vi lagrar uppgifterna. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas 7 år efter din senaste kundkontakt enligt bokföringslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket i förekommande fall. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Elsapo AB, 556745-4326. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon: 046-14 43 88 eller mail: kundtjanst@seniorresursen.se. Du når vårt dataskyddsombud på 046-14 43 88. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du vill ha mer information om Dataskyddsförordningen besök Datainspektionens webbplats.

www.datainspektionen.se

privatkund_seniorresurs