top_14

Bli Senior

Är du avtals-eller ålderspenionär och är intresserad av att arbeta? Då är du välkommen till oss!

SeniorResursen har en mängd olika uppdragsgivare som söker kompetent personal. Det kan vara allt från arbete hemma hos privatpersoner till att hjälpa ett företag ute på arbetsplatsen. Inga arbeten är för små eller för stora för oss, men du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta.

Du är försäkrad hos Fora när du arbetar hos oss och även till och från arbetet. Om olyckan skulle vara framme och något går sönder ute hos kund så har vi försäkringar som täcker skadorna. Det ska vara tryggt att arbeta hos oss. Oavsett vem du arbetar hos är det SeniorResursen som är din arbetsgivare, som betalar din lön och som bokar arbetet hos kunden.

Anmäl dig idag!

Använd gärna kontaktformuläret nedan eller skicka ett mail med dina uppgifter till:
kundtjanst@seniorresursen.se

 

Dataskyddsförordningen GDPR, Integritetspolicy anställda

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, adress, mailadress, arbetslivserfarenhet, kontouppgifter och lön. Syftet med en sådan behandling är att kunna erbjuda dig arbete och betala ut lön för det arbete du har utfört för Elsapo AB/SeniorResursen.

Vi har fått dina uppgifter från dig. Då du skriver under vår intresseanmälan för arbete och anställningsavtal samtycker du till att vi sparar och behandlar dina personuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas under anställningstiden + 10 år efter din senaste löneutbetalning.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Elsapo AB, 556745-4326. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon: 046-14 43 88 eller mail: kundtjanst@seniorresursen.se. Du når vårt dataskyddsombud på 046-14 43 88. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du vill ha mer information om Dataskyddsförordningen besök Datainspektionens webbplats.

www.datainspektionen.se

  • Kontaktformulär
bli_senior